Вітаємо та ласкаво просимо на сайт!

Місцеве самоврядування як конституційне право на народовладдя.Територіальна громада - це орган, який дає змогу народу безпосередньо здійснювати владу у своїх інтересах. Пояснення для чого треба створювати територіальну громаду читаємо у статті"Що таке територіальна громада і для чого її створювати?"1. Територіальна громада села, селища, міста (району у місті) може і має право зареєструвати свою громаду як юридичну особу публічного права, утворивши свої органи управління незалежно до наявності чи відсутності місцевої ради та її голови.2. Рішення такої територіальної громади матимуть вищу юридичну силу над рішеннями голови та ради, оскільки згідно ст. 6 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада. Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади безпосередньо … управляють майном, що є в комунальній власності тощо.Статус юридичної особи публічного права для територіальної громади визначено Конституцією та Цивільним кодексом. Нагадаю, що порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та Законом.
  • Згідно ст.ст. 2, 318 ЦК України суб'єктами права власності в Україні є Український народ та інші учасники цивільних відносин, такі як держава Україна, територіальні громади та інші суб'єкти публічного права.
  • Із норм ст. 316 та ст. 318 ЦК України випливає, що і держава Україна, і територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах держави Україна, є юридичними особами публічного права, що є поширеною практикою у більшості європейських держав. Такий статус територіальних громад, як і в Україні, встановлено законом.
  • Єдине, що потрібно зробити для використання прав юридичної особи публічного права — територіальної громади жителям адміністративно-територіальної одиниці – виконати вимоги статті 81 ЦК щодо створення юридичних осіб публічного права шляхом об'єднання осіб та майна, створити комітет громадських представників чи інший уповноважений орган (згідно зі ст.ст. 3, 6 Європейської хартії місцевого самоврядування тощо) для здійснення представницьких функцій та наділити його повноваженнями, зазначивши це у статуті.
  • Прийняття статуту територіальної громади та його окремий статус передбачається Європейською хартією місцевого самоврядування, яка є невід'ємною частиною національного законодавства.
  • Така юридична особа на базі ст. 80 наділяється цивільною правоздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.


Окремий закон про територіальні громади не потрібен. Це Європейська хартія про місцеве самоврядування. З однією обмовкою — користуватись потрібно оригіналом, а не фальшивим перекладом.

Джерело: http://www.vilni.info/2014/04/blog-post_24.html


21.06.2015 13:54

1 коментар

21.06.2015 13:56
Три головних принципи, закладені у Конституції України:

1. Верховенство права над законом.
Право на здійснення місцевого самоврядування належить територіальній громаді. Правовий статус територіальної громади визначений Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Цивільним кодексом України, іншими нормативними актами. Відповідно до них, територіальна громада має правовий статус юридичної особи публічного права власності.
Таким чином, територіальна громада виступає як:
Суб’єкт цивільно-правових відносин.
Відповідно до цього компетенцією територіальної громади є:
-створення юридичних осіб публічного права – комунальних підприємств, навчальних закладів тощо;
-створення юридичних осіб приватного права – підприємницьких товариств тощо;
-здійснення господарських операцій;
-майнові відносини;
-входження у зобов’язання (територіальні громади відповідають за своїми зобов’язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернене стягнення);
ведення процесів;
-стягнення зборів зі своїх членів для задоволення суспільних потреб.
Суб’єкт бюджетного процесу з такими повноваженнями:
-формування власного бюджету;
-створення позабюджетних, валютних, страхових, резервних і інших цільових фондів грошових ресурсів;
Суб’єкт підприємницької діяльності у сфері надання суспільних послуг:
-створення підприємств комунальної власності;
-спільна діяльність з іншими суб’єктами підприємницької діяльності на правах сумісної оперативної діяльності або отримання доходу у вигляді дивідендів.
Суб’єкт фінансово-кредитних відносин:
-розміщення місцевих позик;
-отримання кредитів у банківських установах;
-створення комунальних банків, трастових, страхових товариств;
-гарантування кредитів.
2.Територіальна громада– єдине джерело влади.
Територіальна громада – це єдиний первинний колективний суб’єкт місцевого самоврядування.
3.Територіальна громада– власник всіх ресурсів.
Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності.
Власність територіальної громади — це земля, ліс, природні ресурси, комунальне майно, місцевий бюджет, а також утворені територіальною громадою комунальні підприємства та у законний спосіб утворені всі місцеві органи влади, а саме: прокуратура, міліція, суд, державна виконавча служба, пенсійний фонд, податковий орган.
Територіальна громада як власник землі має право на розподіл землі поміж жителями-членами громади, право на визначення, кому і на який час надавати її в оренду, має право отримувати гідну плату за використання своєї землі. Як власник, має право припиняти взаємовідносини із будь-яким орендарем.
Право комунальної власності територіальної громади захищаються законом на рівні інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади (ст.21 закону, ст.60 п. 1,2 закону України про місцеве самоврядування).
А тепер що ж ми маємо згідно Статуту Територіальної Громади міста Бершадь?

Узурпація права органами самоврядування:
Стаття 1.2.1, Гл.1.2 Статуту Територіальної Громади м. Бершадь (далі Статуту:
Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради.
Але!
Прийняття статуту територіальної громади – це компетенція самої територіальної громади. Статут вступає в силу з моменту його прийняття на загальних зборах громади більшістю голосів. В статут територіальної громади громадяни-власники можуть внести будь-які норми, що стосуються безпосередньо їхньої власності.

Статут територіальної громади визначає керівні органи територіальної громади – це голова територіальної громади та виконавчі органи: комітети територіальної громади: громадських представників, присяжних засідателів, тощо. Статутом територіальної громади визначено склад комітетів та їх повноваження.
Статут територіальної громади також може регламентувати процедуру висловлення недовіри радам, головам рад та окремим депутатам.
Узурпація влади органами самоврядування:
Стаття 1.1.3 Статуту:
Розпорядження землею в межах міста здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.
Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, сільськогосподарського призначення, рекреаційної тощо – приймаються міською радою.
Але!
Органи місцевого самоврядування не можуть розпоряджатися власністю територіальної громади, поки ця власність юридично не оформлена як власність саме теріторіальної громади.

Узурпація ресурсів:
Стаття 2.2.1 Статуту:
Територіальну громаду міста складають жителі міста.
Але!
Територіальна громада ― це не просто жителі міста, це — юридична особа публічного права власності, конституційний власник!

красный зелёный голубой